Torsa 14

14. Hariara na marparbue

 

Tubu do sada hariara na bolon, mansai ramos parbuena. Jadi marumbal ma tu si pidong na torop manganhon parbuena i. Sonang situtu do nasida disi jala mokmohan manganhon parbue ni hau i. Alai asa laos sonang situtu nasida disi manghangoluhon parbue ni hau i, sumuan patik ma nasida, ai tung na monsong situtu do roha ni jolma naeng mambuat pidong i alai ndang tarbuatsa dibahen bolon ni hau i dohot dibahen timbona. Ndang tuk tu si anak ni ultop nang anak ni sior.

Dung i di na sadari dipaluhut raja ni pidong ma sandok pidong na torop na martubiran di hariara i tu jolona. Dung pingu sude pidong na torop di jolo ni pidong manukpatiaraja, manungkun ma na ro i taringot tu joujou ni raja i di nasida, songon on, “Na joujou rajanami alusan, na manggokhon paimaon; ai nunga ro hami pungu di jolom sadari on, ba dia nidok ni raja i tu hami sibegeon ni pinggol sipajopon ni roha na tau parhorasan ni hami na ginonggomanmon?”

Dung i ninna ma mangalusi, “Umbahen na hupapungu hamu, luhut pidong na torop tu jolongku sadarion on do: Nunga sonang nian tahilala manghangoluhon parbue ni hau on, alai asa tung laos sonang tahilala nang tu joloan on sumuan padan ma hita asa unang tubu hasusaanta di pudi bahenon ni jolma manisia. Ai diida hamu do mutu ni rohanasida naeng mangago hita, alai jut do rohanasida dibahen bolon dohot timbo ni hau on. Ganup ari do nian nasida maniori, mangambalangi dohot mangultop alai muntul do tahina ala so tuk. Dibahen i tapatoman be ma pangalahonta asa sonang hita. Angku ni i na hudok di hamu apala na rumingkot on do: Talpe do dangka partoru an tu tano, dibahen i hupatik ma hamu; na so tupa laho manang ise sian hita on tu toru an marsitijur (marnarotak) atik lohot maon di hau i sopasopa ni na pinanganna gabe tubu maon disi sarindan na manantan tu toru gabe adong i maon hite ni manisia manaek tu hau on gabe mago hita maon bahenonna.”

Jadi didok pidong natorop i ma mangalusi, “Molo i do hape alana umbahen na dipapungu raja i hami sadarion tu jolona, denggan ma i. Laos bahen hamu ma uhum tu pangalaosi asa diingot be. Ia utang hosa do sibahenon tu siose padan sibahenonta on, ima tabahen,” angka ninna be. Dungi ninna raja i ma mangalusi, “Na denggan do nian na nidokuna i, alai sae do asal marningot hita disi. Molo tung adong na mangalaosi patik parsaoran on, muse ma tinimbang uhum tu si.”

Dung sun nasida na marrapot i, laho be ma nasida masitopot ingananna be. Leleng do marningot nasida di padan parsaoran i.

Jadi manang sadia leleng dung songon i, mijur ma pidong Tektekbalanja marnarotak tu dangka partoru i manghalupahon patik parsaoran na binahen ni raja i. Jadi lohot ma di dangka i sopasopa ni na pinanganna, sian i ma tubu sarindan na manantan tu toru. Marnida sarindan i jolma manisia las ma rohana, ai nunga tarbahensa sarindan i dalan manaek tu ginjang laho mambuat pidong i. Dipalohot nasida ma pulut manaoni tu gnaup dangka hasonggopannasida i, disiori, diambalangi jala diultopi ma angka pidong i.

Dung lam ganjang sarindan i tu toru, manaek be ma jolma i sian i tu dangka hatubuan ni sarindan i. Sian i ma nasida maniori dohot mangultopi pidong i. Jadi godang ma sian pidong na torop rage dibahen manisia i. Dung i ujung na marserak ma pidong na torop i so sanga dibahen be uhum tu si laosi padan parsaoran ala naung mampar i nasida. Manang ise na mangalaosi patik parsaoran na binahen ni rajana sai na susa do pangkilalaan ni na saharajaon i, ndang jumpangan hasonangan.

 

 

Nienet sian: Guru Lukas Hutapea, “Torsa-Torsa Ni Halak Batak”, Departemen P&K, 1979,
Ultop a traditional pop gun made from bamboo

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s