C. Manuruknuruk dohot Mangadati (Sulangsulang Pahompu)

d. Manuruknuruk

Dung manang pigapiga bulan dung mangalua keluarga na imbaru on, ro do muse nasida rap dohot dongan tubuna, boruna laho manuruknuruk. Di ulaon manuruknuruk mamboan sipanganon dohot namargoarna do paranak, jala parboru pe paradehon dengkena dohot ulos holong (ulos herbang) jala manjou dongan tubu, boru/bere songon i nang dongan sahutana. Andorang so marsipanganon dope, jolo dipasahat paranak do tudutudu sipanganon i tu jolo ni hulahulana (parboru) songon i nang parboru pasahathon dengkena tu pamoruonna.

Sidung marsipanganon marpanungkun ma parboru taringot tu tudutudu ni sipanganon i. Paranak mangalusi ala pajolo holong papudi uhum nasida, ai sada aturan ni adat Batak do molo niluahon sada boru ingkon laho do muse manuruknuruk tu huta ni hulahula nang pe naung ditaruhon pangabis paboa naung nirajahon borunasida.

Dungi pasahat hata nauli hata nadenggan hata gabe ma hulahula tu pamoruonna jala dipasahat dohot ulos holong tu hela dohot boruna. Di ulaon manuruknuruk paranak pasahat pasituak na tonggi tu parboru andorang so mangampu hata. On ma sada cara na resmi ni paranak patuduhon natinangkona (naniluahonna). Dung diulahon manuruknuruk nunga bebas hela dohot boru tu huta ni simatuana/natorasna.

e. Mangadati (adat na gok) (sulangsulang pahompu)

Dinalaho manggarar utang (adat na gok) paranak, tong do ro nasida manggonghon. Ditingki na mangundang on, pihak paranak mamboan sipanganon lengkap dohot namargoarna, parboru paradehon dengkena. Laos ditingki on ma dihatai (digollit) sadia godang sipasahatonnasida di ulaon sulangsulang pahompu na naeng sipatupaon i, angka on ma:

– Sombasomba ni uhum (batu ni sulangsulang) alai molo dung marpahompu didok ma goarna: “Sulangsulang sian pahompu”

– Suhi ni ampang na opat

– Pinggan panganan

– Godang ni ulos herbang

– Ulos tinonun sadari

– Tintin marangkup

– Ari dohot tanggal ni ulaon

– Godang ni undangan sian parboru

– Alaman (ingan ni ulaon)

Suman do ulaon on songon ulaon na mangarangrangi. Dung sidung sude dihatai/dirangrangi, pihak parboru pasahat hata pasu gabe tu pihak paranak. Andorang so mangampu hata pasu gabe dope pihak paranak, jolo pasahatonna do pasituak natonggi tu horong ni parboru songon di tingki na manuruknuruk. Mangampu ma pihak paranak, dipasahat ma muse tu pihak parboru (hulahula) laho manutup ulaon i dung sidung mangampu. Jadi diujungi parboru (hulahula) ma dohot ende dohot dibagasan tangiang.

Ulaon mangadati di alaman ni paranak. Borhat ma pihak paranak manomunomu pihak parboru (hulahula) di harbangan asa masuk tu alaman/gedung. Jala molo nunga atur sude inganan/hundulan ni angka tutur naniontang ni hasuhuton na dua pihak, marpanungkun ma pihak paranak molo naung boi do mulaan marsipanganon. Dialusi pihak parboruma naung singkop sian nasida jala nunga boi marsipanganon.

Andorang so dimulai marsipanganon, jolo pasahaton ni pihak paranak do tudutudu ni sipanganon tu pihak parboru. Suang songoni do nang pihak parboru tong do pasahatonna dengke simudurudur tu pihak paranak. Namamilang tangiang sipanganon pihak parnak do. Dung sidung marsipanganon marbagai jambarma. Di tingki na marbagi jambar on parboru, pihak paranak pe mangido tingki sian pihak parboru asa boi nasida mangido tumpak sian angka tondongna.

Panghataion di ulaon mangadati dos do songon di ulaon namarhata sinamot di pesta unjuk, alai dang sinamot be goarna didok ma “Sombasomba ni uhum/batu ni sulangsulang” sian pahompu molo nunga adong pahompu. Songoni do nang todoan tu suhi ni ampang na opat, pasahaton ni paranak do tu pihak parboru. Tintin marangkup pe tong do pasahaton ni suhut na dua pihak (parboru dohot paranak) tu tulang ni anak mangoli dohot angka pinggan panganan.

Jala angka ulos herbang dohot ulos tinonun sadari dipashat pihak parboru do tu pihak paranak. Dung sidung on sude diulahon ma marhata sigabegabe. Sude tahe ruhutruhut ni paradaton/parjambaron di ulaon pesta unjuk sarupa do dohot di ulaon mangadati.

Catatan: Molo di dok na mangalua songon sada jalan pintas, sasintongna dang tepat. Alana molo neng do pardongansaripeon i dibagasan adat na gok, gabe tamba do kewajiban siulahononton tu tingki na ro.

Dienet sian RIM NI TAHI Pasaribu Parlintong,

Ultop a traditional pop gun made from bamboo

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s